+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 OSEBE S POLŽKOVIM VSADKOM

Kaj je polžev vsadek?

Polžev vsadek je preverjen medicinski pripomoček, ki je bil razvit z namenom pomagati osebam s težkimi slušnimi izgubami k lažjemu usvajanju jezika, govora in komunikacije. Polžev vsadek opravlja oz. posnema funkcijo notranjega ušesa in prenaša zvočno informacijo s pomočjo električnih signalov. V nasprotju s slušnimi pripomočki, ki zvok le ojačajo, polžev vsadek posreduje zvočne signale po elektrodi, ki je vgrajena v notranjem ušesu, direktno v slušni živec.

Uporabnikom polžev vsadek omogoča slišati zvoke okolja in tudi govor. V začetni fazi uporabnikom ti zvoki ne pomenijo dosti, ker jih ne poznajo. To so predvsem mlajši otroci s prelingvalno izgubo sluha – izgubo sluha pred rojstvom. Da bi posameznik zvoke, glasove… poslušal, razlikoval, razumel in uporabljal, je potrebna (re)habilitacija sluha in govora.

Kdaj smo v ZGN Ljubljana pričeli z (re)habilitacijo polževih vsadkov?

V zadnjih 10-ih letih so se možnosti za celostni razvoj gluhih otrok bistveno spremenile. S prihodom polževega vsadka imajo gluhi otroci prvič v zgodovini možnost razviti svoje sposobnosti primerljivo znjihovimi slišečimi vrstniki. Takšne možnosti imajo predvsem dojenčki, ki so operirani v 1. letu starosti in nimajo dodatne nevrološke simptomatike.

Prvega otroka s polževim vsadkom smo vključili v (re)habilitacijo septembra 1997, leta 2006 smo imeli v obravnavi 73 oseb. Število oseb se z leti vse bolj povečuje.

Zakaj je zgodnja (re)habilitacija gluhih otrok zelo pomembna?

Vsak otrok ima individualno različne sposobnosti, osebnostne lastnosti, ki jih razvija v svojem tempu, pod različnimi pogoji in danostmi. Najboljše izhodišče za celostni razvoj imajo gluhi otroci, ki so pričeli z (re)habilitacijo sluha in govora dovolj zgodaj. Pogoj je, da otroci dobijo zmogljiv slušni aparat ali pripomoček dovolj zgodaj – v prvem letu starosti. Zgodnje poslušanje in slušni vtisi omogočajo optimalen razvoj slušnega perifernega in centralnega živčevja, posredno pa tudi ostalega živčevja, še posebno tistega, ki je potreben za razvoj jezika in govora. Živčevje se intenzivno razvija in dozoreva v prvem letu starosti, razvoj se nadaljuje v počasnejšem tempu do tretjega leta. Za razvoj govora je pomembno vedeti, da se sposobnost prepoznavanja besed razvija od 8. meseca dalje, otrok običajno potrebuje 3 leta za usvajanje osnov jezika. Prva 3 leta zato predstavljajo optimalni čas za učenje jezika. Sintaksa v govoru se razvija dalj časa, nekako do 15. leta. Čim dlje je otrok v gluhoti, tem večji je zaostanek, ki ga kasneje ni možno povsem nadoknaditi. Prvo leto starosti pri gluhem ali naglušnem otroku ima zelo velik pomen za uspešen začetek (re)habilitacije.

Kako starši pravočasno pridejo do (re)habilitacije za gluhega dojenčka/malčka?

Po letu 2006 je neonatalni skrining – presejalni test sluha omogočen večinoma vsem novorojenčkom v slovenskih porodnišnicah.

Na Kliniki za ORL in CFK V Ljubljani in v vseh ORL ambulantah po Sloveniji so na voljo naše zloženke »Otrokov sluh in govor«, kjer starši dobijo prve informacije tudi o tem, kam se lahko napotijo po strokovno pomoč.

Za vsako osebo po operaciji polževega vsadka je (re)habilitacija izjemnega pomena.

Zelo pomembno je sodelovanje surdopedagoške in medicinske stroke ter pravočasno usmerjanje staršev v (re)habilitacijske programe v ustrezne ustanove.

ZGN Ljubljana ponuja »Program za zgodnjo pomoč družinam«, ki izvaja informativne, svetovalne, terapevtske, (re)habilitacijske in diagnostične programe. Program je namenjen najperspektivnejši skupini uporabnikov, ki prične z rehabilitacijo okoli prvega leta starosti.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bomo v našem Zavodu od 18. 5. 2020 pričeli z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Dosegljivi smo na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti...

ŠOLA ZA STARŠE

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom Namenjena je družinam, ki se šele srečujete z vprašanji in dilemami v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo svojih otrok. Od 01.04.2020 – 02.04.2020 s pričetkom ob 8.30 uri. VLJUDNO VABLJENI!

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca.  

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – popoldne, torek popoldan dvakrat mesečno Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena kartica.

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinična psihologinja Dušan Kuhar, psiholog Maja Tisovec, psiholog Urnik dela:  Ambulante...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500

Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536

Tajništvo: +386 15800 532

Zbornica osnovne šole: +386 15800 552

Zbornica vrtca: +386 31 339 864

Zbornica srednje šole: +386 15800 537

Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543

Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Kratko ime: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5695252000

Davčna številka: SI 57421838

Šifra proračunskega uporabnika: 68993

Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950

BIC koda: BSLJSI2X

Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4

Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost