+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA ZGNL

Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom osnove šole in srednje šole v ZGN Ljubljana nudi gluhim in naglušnim otrokom, dijakom posebnosti:

  • V razredih poučujejo predmetni učitelji z dopolnilno defektološko surdopedagoško izobrazbo ali defektologi surdopedagogi z dopolnilno izobrazbo posameznega predmeta.
  • V razredih je manjše število otrok (do 8)
  • Pri pouku se uporabljajo specialne tehnike in metode, prilagojene za gluhe oz. naglušne učence (poslušanje, odgledovanje, uporaba znakovnega jezika, socialne igre – učenje socialnih veščin.
  • Pomoč študentov prostovoljcev učencem, ki imajo težave pri učenju
  • Tečaji znakovnega jezika

Nekateri gluhi ali naglušni učenci se pripravljajo za integracijo v redne šole, drugi ostanejo v ZGN Ljubljana, ker zaradi težav in posebnosti, ki jih imajo, govora, jezika in razumevanja niso uspeli izboljšati v takšni meri, da bi lahko sledili programu redne šole.

Katere izobraževalne programe nudi ZGN Ljubljana učiteljem rednih osnovnih šol in vzgojiteljem rednih vrtcev?

  • Seminar za učitelje rednih osnovnih šol je razpisan v katalogu za izobraževanje učiteljev. To je 2-dnevni seminar, kjer učitelji dobijo celostni vpogled v problematiko gluhote, naglušnosti in posebnosti gluhih otrok s polževim vsadkom.
  • Seminar za vzgojiteljice rednih vrtcev, kjer dobijo celostni vpogled v problematiko gluhote in naglušnosti in otrok s PV.
  • 3-dnevni seminar za vzgojiteljice, ki bodo izvajale nerehabilitacijski program z gluhimi, naglušnimi otroki in otroki s polževim vsadkom v rednih vrtcih.
  • Seminar z govorno-jezikovno motnjo za vrtec in osnovno šolo – razvoj govora, praktično delo in hospitacije
  • Seminarji znakovnega jezika 1., 2. in 3. del.

Katere dodatne oblike dela s starši in otroki nudi ZGN Ljubljana?

Skupina staršev za medsebojno pomoč se srečuje enkrat mesečno in deluje po različnih principih: skupinska dinamika, realitetna terapija, socialne igre, družinska oz. relacijska terapija itd. Vodita jo socialna delavka in psiholog. Skupina je heterogena, saj v njej delujejo starši gluhih in naglušnih otrok, ki se šolajo v ZGNL, starši otrok iz integracije ter starši slišečih otrok z govorno motnjo. V skupino prihajata večinoma oba starša. Skupina je usmerjena terapevtsko, obravnavamo aktualne probleme sprejemanja drugačnosti, vzgoje, starševstva, partnerstva itd.

Popoldanska srečanja otrok/učencev s PV in njihovih staršev so namenjena vsem otrokom, ki obiskujejo redne programe in tistim, ki obiskujejo programe v ZGNL. Srečujejo se 3-krat letno v ZGNL. Srečanja imajo več ciljev: medsebojno druženje, izmenjava izkušenj, doživeti izkustvene delavnice, poslušanje in soustvarjanje tematskih predavanj. Starši imajo organiziran program,ki ga na vsakem srečanju evalvirajo in izrazijo svoje predloge, želje za nadaljna srečanja. Otroke/učence prevzamejo surdopedagogi, ki zanje načrtujejo zanimive dejavnosti, delavnice. Enkrat letno se pridruži še skupina mladostnkov s PV, ki se družijo in povezujejo z njim primerno tematiko.

Za otroke in učence s PV, ki so integrirani v redne vrtce/šole organiziramo v ZGNL tudi popoldanske glasbeno – govorne delavnice v dveh starostnih skupinah. Delavnice izvajajo surdopedagogi enkrat na 14 dni.

Kaj še izvaja ZGN Ljubljana?

ZGN Ljubljana izvaja ure dodatne strokovne pomoči za gluhe in naglušne otroke in dijake v rednih vrtcih/šolah.

Gluhi/naglušni otroci, učenci, dijaki, ki se izobražujejo v rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po večjem delu Slovenije, imajo dodeljene ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Večino teh ur opravljajo mobilni učitelji (surdopedagogi – logopedi) iz ZGN Ljubljana.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bomo v našem Zavodu od 18. 5. 2020 pričeli z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Dosegljivi smo na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti...

ŠOLA ZA STARŠE

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom Namenjena je družinam, ki se šele srečujete z vprašanji in dilemami v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo svojih otrok. Od 01.04.2020 – 02.04.2020 s pričetkom ob 8.30 uri. VLJUDNO VABLJENI!

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca.  

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – popoldne, torek popoldan dvakrat mesečno Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena kartica.

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinična psihologinja Dušan Kuhar, psiholog Maja Tisovec, psiholog Urnik dela:  Ambulante...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500

Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536

Tajništvo: +386 15800 532

Zbornica osnovne šole: +386 15800 552

Zbornica vrtca: +386 31 339 864

Zbornica srednje šole: +386 15800 537

Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543

Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Kratko ime: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5695252000

Davčna številka: SI 57421838

Šifra proračunskega uporabnika: 68993

Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950

BIC koda: BSLJSI2X

Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4

Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost