+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 PROGRAM ZA ZGODNJO POMOČ DRUŽINAM

Kaj nudi ZGN Ljubljana gluhim dojenčkom?

Sprejemni tim v ZGN Ljubljana staršem gluhih malčkov s polževim vsadkom, poleg nujnih informacij in svetovanja, predstavi tudi različne (re)habilitacijske, diagnostične in terapevtske programe, ki so prilagojeni potrebam gluhih in naglušnih otrok. Program za zgodnjo pomoč družinam nudi:

Takojšnjo vključitev v individualnoslušno-govorno (re)habilitacijo z načrtovanjem in spremljanjem napredka ter svetovanjem strokovnjakov iz defektološke-surdopedagoške stroke. Slušno–govorna (re)habilitacija omogoča razvijanje poslušanja in govora po naravni poti in skuša nadoknaditi nastali zaostanek kot posledico gluhote. Slušno-govorni surdopedagogi morajo dobro poznati posamezne faze razvoja govora slišečih otrok in tudi zgodnjo komunikacijo z malčki. V zadnjem letu prihajajo v (re)habilitacijo dojenčki, ki so stari od 6 do 8 mesecev, kar predstavlja izziv stroki. Staršem skušamo predstaviti zgodnjo komunikacijo tudi ob knjižici «Prvi koraki prve besede«, ki smo jo prevedli in izdali v ZGN Ljubljana z dovoljenjem in sponzorstvom Cochlear Europe – Small Talk, booklet.

Po potrebi ZGN Ljubljana nudi individualno specialno-pedagoško obravnavo, ki poteka po pristopu funkcionalnega učenja ali z elementi le tega. V tesnem sodelovanju s starši se ustvari okolje, v katerem se otrok lahko uči izkušnje v predgovorni fazi. Te so predpogoj za razvoj govora, pozornosti in razvoja veščin, ki so kasneje potrebne pri usvajanju branja, pisanja in računanja.

Nudi individualno psihološko obravnavo, kjer starši dobijo informacije in svetovanje o razvoju otroka, o vzgoji, o šibkih in močnih straneh otroka itd. Včasih zadošča že samo pogovor z vso družino o problemih, ki se pojavljajo.

Družinska terapija je namenjena staršem, ki imajo težave v družini zaradi dejstva, da imajo otroka s posebnimi potrebami. Če težave in odnosi vplivajo na otroka, se je treba pogovarjati tudi o njih. Vsak človek mora spoštovati svoje potrebe in želje in jih usk­lajevati s potrebami in željami drugih članov družine. Le tako je lahko vzpostavljeno ravnotežje in harmonija v celotni družini.

Otorinolaringološka ambulanta je v zadnjem letu novost v ZGN Ljubljana, ki staršem omogoča hitrejši in bolj dostopen specialistični pregled in diagnostiko specialista iz ORL in CFK Klinike v Ljubljani.

Poleg ORL ambulante pa so staršem dostopne v istem dnevu tudi druge dejavnosti kot npr.: individualna slušno-govorna (re)habilitacija, glasbeno-govorne delavnice za otroke s polževim vsadkom iz rednih vrtcev.

Timsko spremljanje otrok vseh strokovnjakov, ki delajo s posameznim otrokom. Tim za otroke s polževim vsadkom načrtuje ponudbo programov, načrtuje indvidualne programe za otroke, spremlja in evalvira individualni napredek otrok, spremlja novosti na področju polževih vsadkov, se izobražuje, predstavlja delovanje stroke na kongresih, posvetih, sodeluje in se povezuje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini.

Oblika dela s starši je »Šola za starše«, ki je obvezni del programa zgodnje pomoči družinam. Starši že v porodnišnici izvejo, da z otrokovim sluhom ni vse tako, kot bi moralo biti. Po zaključeni diagnostiki so v velikem stresu in se soočajo z dejstvom, da imajo gluhega otroka. V ZGN Ljubljana se strokovnjaki trudimo staršem priskočiti na pomoč in jim razjasniti vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo. Šola za starše je 3-dnevni seminar, ki je organiziran 1-krat letno in nudi celostno informacijo o problematiki gluhote z multidisciplinarnim pristopom. Šola poteka v obliki predavanj, delavnic, hospitacij, ogledov in analiz video-posnetkov, v obliki vodenega skupinskega dela s samorefleksijo in druženja staršev med seboj.

V kateri program vključiti malčka/otroka s polževim vsadkom?

Starši se lahko odločijo za vključitev svojega malčka v prilagojeni program za predšolske otroke – vrtec v ZGN Ljubljana ali pa program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – redni vrtec.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca.  
Več ...

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...
Več ...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – popoldne, torek popoldan dvakrat mesečno Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena...
Več ...

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...
Več ...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinična psihologinja Dušan Kuhar, psiholog Maja Tisovec, psiholog Urnik dela:  Ambulante...
Več ...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...
Več ...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...
Več ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...
Več ...

Naročanje in delovni čas

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in specialnem pedagogu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled, pedopsihiatrični pregled in pregled pri specialistu klinične psihologije je potrebna E- NAPOTNICA. Od 21. 1. 2018 velja nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov...
Več ...

Čakalne dobe

Spoštovani uporabniki, spodaj so navedene informativne čakalne dobe, ki pa se skozi leto spreminjajo. Posamezna čakalna doba je predvsem odvisna od kadrovske zasedenosti, vedno pa se potrudimo, da vas o našem sodelovanju obvestimo. Informativne čakalne dobe na dan 01. 07. 2019. OE zdravstvena enota Logopedske ambulante na ZGN Ljubljana prvi pregled 12 mesecev nadaljnje obravnave 2 - 3 mesece Ambulante za individualno slušno terapijo na ZGN Ljubljana prvi pregled in nadaljnje obravnave 3 do 6...
Več ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava