+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 PROGRAM ZA ZGODNJO POMOČ DRUŽINAM

Kaj nudi ZGN Ljubljana gluhim dojenčkom?

Sprejemni tim v ZGN Ljubljana staršem gluhih malčkov s polževim vsadkom, poleg nujnih informacij in svetovanja, predstavi tudi različne (re)habilitacijske, diagnostične in terapevtske programe, ki so prilagojeni potrebam gluhih in naglušnih otrok. Program za zgodnjo pomoč družinam nudi:

Takojšnjo vključitev v individualnoslušno-govorno (re)habilitacijo z načrtovanjem in spremljanjem napredka ter svetovanjem strokovnjakov iz defektološke-surdopedagoške stroke. Slušno–govorna (re)habilitacija omogoča razvijanje poslušanja in govora po naravni poti in skuša nadoknaditi nastali zaostanek kot posledico gluhote. Slušno-govorni surdopedagogi morajo dobro poznati posamezne faze razvoja govora slišečih otrok in tudi zgodnjo komunikacijo z malčki. V zadnjem letu prihajajo v (re)habilitacijo dojenčki, ki so stari od 6 do 8 mesecev, kar predstavlja izziv stroki. Staršem skušamo predstaviti zgodnjo komunikacijo tudi ob knjižici «Prvi koraki prve besede«, ki smo jo prevedli in izdali v ZGN Ljubljana z dovoljenjem in sponzorstvom Cochlear Europe – Small Talk, booklet.

Po potrebi ZGN Ljubljana nudi individualno specialno-pedagoško obravnavo, ki poteka po pristopu funkcionalnega učenja ali z elementi le tega. V tesnem sodelovanju s starši se ustvari okolje, v katerem se otrok lahko uči izkušnje v predgovorni fazi. Te so predpogoj za razvoj govora, pozornosti in razvoja veščin, ki so kasneje potrebne pri usvajanju branja, pisanja in računanja.

Nudi individualno psihološko obravnavo, kjer starši dobijo informacije in svetovanje o razvoju otroka, o vzgoji, o šibkih in močnih straneh otroka itd. Včasih zadošča že samo pogovor z vso družino o problemih, ki se pojavljajo.

Družinska terapija je namenjena staršem, ki imajo težave v družini zaradi dejstva, da imajo otroka s posebnimi potrebami. Če težave in odnosi vplivajo na otroka, se je treba pogovarjati tudi o njih. Vsak človek mora spoštovati svoje potrebe in želje in jih usk­lajevati s potrebami in željami drugih članov družine. Le tako je lahko vzpostavljeno ravnotežje in harmonija v celotni družini.

Otorinolaringološka ambulanta je v zadnjem letu novost v ZGN Ljubljana, ki staršem omogoča hitrejši in bolj dostopen specialistični pregled in diagnostiko specialista iz ORL in CFK Klinike v Ljubljani.

Poleg ORL ambulante pa so staršem dostopne v istem dnevu tudi druge dejavnosti kot npr.: individualna slušno-govorna (re)habilitacija, glasbeno-govorne delavnice za otroke s polževim vsadkom iz rednih vrtcev.

Timsko spremljanje otrok vseh strokovnjakov, ki delajo s posameznim otrokom. Tim za otroke s polževim vsadkom načrtuje ponudbo programov, načrtuje indvidualne programe za otroke, spremlja in evalvira individualni napredek otrok, spremlja novosti na področju polževih vsadkov, se izobražuje, predstavlja delovanje stroke na kongresih, posvetih, sodeluje in se povezuje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini.

Oblika dela s starši je »Šola za starše«, ki je obvezni del programa zgodnje pomoči družinam. Starši že v porodnišnici izvejo, da z otrokovim sluhom ni vse tako, kot bi moralo biti. Po zaključeni diagnostiki so v velikem stresu in se soočajo z dejstvom, da imajo gluhega otroka. V ZGN Ljubljana se strokovnjaki trudimo staršem priskočiti na pomoč in jim razjasniti vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo. Šola za starše je 3-dnevni seminar, ki je organiziran 1-krat letno in nudi celostno informacijo o problematiki gluhote z multidisciplinarnim pristopom. Šola poteka v obliki predavanj, delavnic, hospitacij, ogledov in analiz video-posnetkov, v obliki vodenega skupinskega dela s samorefleksijo in druženja staršev med seboj.

V kateri program vključiti malčka/otroka s polževim vsadkom?

Starši se lahko odločijo za vključitev svojega malčka v prilagojeni program za predšolske otroke – vrtec v ZGN Ljubljana ali pa program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – redni vrtec.

AKTUALNO V ZDRAVSTVENI ENOTI

Zdravstvena dejavnost v ZGN Ljubljana

Vlada RS je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To pomeni, da bomo v našem Zavodu od 18. 5. 2020 pričeli z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Dosegljivi smo na el. naslovu: ambulanta@zgnl.si ali na telefonski številki 01/ 58 00 536. Glede postavitve ambulantnih terminov vas bomo obveščali po elektronski pošti ali telefonu. Zdravstveni delavci in sodelavci zdravstvene dejavnosti...

ŠOLA ZA STARŠE

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom Namenjena je družinam, ki se šele srečujete z vprašanji in dilemami v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo svojih otrok. Od 01.04.2020 – 02.04.2020 s pričetkom ob 8.30 uri. VLJUDNO VABLJENI!

Obvestilo

Spoštovani! Zdravstvena enota se je preselila v prenovljene prostore. Vhod v zdravstveno enoto je iz Dečkove ulice, nasproti Centra Janeza Levca.  

Otorinolaringološka ambulanta

Program dela: specialistični pregled pri zdravniku specialistu ORL, terapija, svetovanje, izvajanje avdiometrije, izvajanje timpanometrije, meritve vestibularnih funkcij, predpisovanje novega slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata, kontrola delovanja slušnega aparata. Izvajalci: Zdravnik specialist – otorinolaringolog: Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL Nikolaj M. Lanščak, dr. med., spec. ORL Aleš Matos, dr. med., spec. ORL Avdiometrija: Romana Merše Marjan Brodar Urnik dela: ...

Psihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike

Program dela:  specialistični pregled, terapija, svetovanje, razgovor. Specialist – pedopsihiater Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije Urnik dela:  Ponedeljek – popoldne, torek popoldan dvakrat mesečno Naročanje:  01 58 00 536 Sprejemna ambulanta e-pošta:  ambulanta@zgnl.si Za specialistični pregled pri pedopsihiatru je potrebna e - napotnica in zdravstvena kartica.

Specialno pedagoška dejavnost

Področje dela specialnega pedagoga zajema individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo predšolskih in osnovnošolskih otrok ter svetovanje staršem. Specialni pedagog s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih: razvoja samostojnosti fine motorike grafomotorike kognitivnih veščin branja, pisanja računanja socialnih veščin usmerjanja in vzdrževanja pozornosti Pristopi, metode in načela dela: specialno pedagoška načela za delo z otroki s posebnimi...

Psihološka dejavnost

S psihološkimi postopki se ocenjujejo veščine mišljenja, ki posamezniku omogočajo, da je varen, neodvisen, se odloča in se uči. Spremlja posameznikov čustveni razvoj, njegove socialne spretnosti in vedenje. Predlaga primerne načine za premagovanje težav na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Program dela:  diagnostika svetovanje terapija razgovor Psihološka obravnava: Marjetka Petrič- Puklavec, klinična psihologinja Dušan Kuhar, psiholog Maja Tisovec, psiholog Urnik dela:  Ambulante...

Delovna – fizioterapevtska dejavnost

Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti. Ocenjujemo: senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč) kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov,...

Logopedska dejavnost

Individualna logopedska obravnava poteka po sodobnih metodah in tehnikah dela s pomočjo logopedskih priročnikov in računalniških programov. Veliko prednost dajemo preventivnemu delu za zgodnje odkrivanje motenj. Smo specializirana ustanova za pomoč osebam z jecljanjem. Posebnost tovrstnega dela je: obravnava poteka individualno, skupinsko in tudi na terenu – v vsakdanjih življenjskih situacijah. Urnik dela:  Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas med 7.00 in 19.30. ...

Surdopedagoška dejavnost

Individualna surdopedagoška obravnava poteka ambulantno v ZGN Ljubljana in dislocirani ambulanti na ORL kliniki SB Jesenice ter v ZD Kranj. Individualna surdopedagoška obravnava oz. rehabilitacija poteka za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, ki so vključeni v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo v ZGN Ljubljana ter otroke, mladostnike in odrasle, ki prihajajo na ambulantno obravnavo v naš zavod. Pri delu z gluho in naglušno populacijo je poudarek na celostnem razvoju posameznika. Pristop...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500

Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536

Tajništvo: +386 15800 532

Zbornica osnovne šole: +386 15800 552

Zbornica vrtca: +386 31 339 864

Zbornica srednje šole: +386 15800 537

Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543

Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Kratko ime: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5695252000

Davčna številka: SI 57421838

Šifra proračunskega uporabnika: 68993

Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950

BIC koda: BSLJSI2X

Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4

Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost