Spoštovani uporabniki,

spodaj so navedene informativne čakalne dobe, ki pa se skozi leto spreminjajo. Posamezna čakalna doba je predvsem odvisna od kadrovske zasedenosti, vedno pa se potrudimo, da vas o našem sodelovanju obvestimo.

Informativne čakalne dobe na dan 01.04.2024.

OE zdravstvena enota

Logopedske ambulante na ZGN Ljubljana prvi pregled – logoped

prvi pregled – jecljanje

do 24 mesecev

do 38 mesecev

nadaljnje obravnave do 3 mesece
Ambulante za individualno slušno terapijo na ZGN Ljubljana prvi pregled in nadaljnje obravnave do 6

mesecev

Specialno pedagoška ambulanta na ZGN Ljubljana prvi pregled do 12 mesecev
Psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana

  • trenutno ne naročamo zunanje uporabnike storitev 
prvi pregled do 18 mesecev
Klinično psihološka ambulanta na ZGN Ljubljana

  • za uporabnike storitev vključene v programe zavoda
prvi pregled do 18 mesecev
Delovna terapija in fizioterapija

  • za uporabnike storitev vključene v programe zavoda
prvi pregled do 12 mesecev
Specialistična pedopsihiatrična ambulanta

  • za uporabnike storitev vključene v programe zavoda
prvi pregled 6 mesecev
Specialistična otorinolaringološka ambulanta prvi pregled 6 mesecev

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE zdravstvena enota ZGN Ljubljana je Sabina Seme.

Kontaktni podatki:
Telefonska številka: 01/5800-539
Elektronska pošta: sabina.seme@zgnl.si