Ime in priimek
Mojca Bambič
Irena Brecelj
Irena Dornik
Urša Dular Kolar
Maja Jevšnikar
Janja Brolih Kralj
Alenka Kučič
Barbara Lesar
Darja Lužnik
Marijana Markovič
Romana Merše
Ajda Petrič
Barbara Penko
Marjetka Petrič Puklavec
Mateja Mlekuž
Nina Pogačar
Karmen Pungaršek
Mojca Rus
Sabina Seme
Klavdija Golobič Skubin
Katja Šifrar
Jana Škvor
Barbara Šömen Škrabolje
Maja Štebih
Maja Tisovec
Maja Ugrin
Tanja Zadražnik
Tjaša Klavs

 

Zunanji sodelavci organizacijske enote Zdravstvena enota (niso člani Strokovnega sveta zdravstvene enote)

Ime in priimek
Matjaž Krajnc
Nikolaj M. Lanščak
Aleš Matos
Jerneja Maček