Cilj delovne terapije je razvoj funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Opazujemo posameznikove telesne, duševne, emocionalne in socialne sposobnosti.

Ocenjujemo:

  • senzomotorične funkcije (reakcija na taktilne, proprioceptivne, vestibularne, vizualne in auditorne dražljaje, obseg gibljivosti, koordinacija, ravnotežje, tonus, vzdržljivost in mišična moč)
  • kognitivne funkcije (spomin, pozornost, organizacija igre, reševanje problemov, planiranje aktivnosti, vedenje, slušna in prostorska percepcija, orientacija v prostoru, telesna shema)
  • socialno-emocionalne sposobnosti (odnosi z družino, vrstniki…)

Cilji fizioterapije:

  • rehabilitacija po poškodbah in boleznih, ki prizadenejo lokomotorni aparat
  • ohranitev, vzpostavitev normalne funkcije telesa
  • zmanjšanje bolečine, ki lahko ovira gibanje

Gibalna terapija:

  • terapevtske vaje za povečanje gibljivosti
  • terapevtske vaje za povečanje mišične moči
  • terapevtske vaje za izboljšanje ravnotežja
  • terapevtske vaje za izboljšanje koordinacije

Izvajalci:

Delovna terapija: Marijana Marković in Anja Repanšek

Fizioterapija: Suzana Bergant

Urnik dela: 

Ambulante v zdravstveni enoti Zavoda delujejo polni delovni čas od 7.00 do 19.30.

Naročanje: 

01 58 00 536 Sprejemna ambulanta

e-pošta: ambulanta@zgnl.si

Za pregled in obravnavo pri delovni terapevtki in fizioterapevtki sta potrebna veljavni delovni nalog in zdravstvena kartica.
DELOVNI NALOG zavarovana oseba dobi pri osebnem zdravniku.